SHËRBIMET PËR TATIME

Me nje sistem tatimesh qe evoluon/permiresohet vazhdimisht, manaxhimi efektiv i ceshtjeve te tatimeve eshte nje sfide ne rritje por edhe esenciale per shoqerit tregtare

 Ne kete mjedis ne mund t’ju ndihmojme ju ose biznesin tuaj te kurseni kohe dhe para si dhe te reduktoni ekspozimin ndaj riskut.

Stafi profesional i kompanise tone do te sjell ekspetrizen e kualifikuar ne industrine ku ju operoni. Kjo ekspertize do të sigurojë zgjidhjen me te mirë te mundshme per çeshtjet komplekse te tatimeve. Gjithashtu ne kemi eksperience per t’iu asistuar dhe keshilluar ne qeshtje negociatash me autoritetet fiskale, ndihe ne perpilimin e ankesave dhe mund te asistojme ne mbrojtjen e drejtave tuaja prane autoriteteve fiskale.

Sherbimet e tatimeve qe ne ofrojme perfshijne:

  • Tatim mbi vleren e shtuar (TVSH)
  • Tatim ne te ardhura te korporatave
  • Tatim mbi te ardhurat personale
  • Tatimi i mbajtjes se tatimit ne burim
  • Kontributet pensionale
  • Marrveshjet per eleminimin e tatimeve te dyfishta
  • Detyrimet Doganore